TUOMARINEUVOSTON PÄÄTÖS

FIN5 WRE-sprint -kilpailussa jätettiin vastalause (protest) kilpailujohdon päätöstä vastaan, jossa se ei mitätöinyt kilpailun W21E-sarjaa rikkomusilmoituksen (complaint) perusteella.

Protestin laatijat (SN, AH, EA) katsoivat, että kilpailun alkupäässä lähteneet suunnistajat kärsivät järjestäjän virheestä niin paljon, että kilpailun tulokset on mitätöitävä.

WRE-kilpailun Event Adviser Juha Miettinen ja kilpailunjohtaja Erkki Jaatinen esittelivät asian tuomarineuvostolle.

W21E-sarjaan oli ilmoittautunut 48 osanottajaa ja M21E-sarjaan 77 osanottajaa.

Kilpailussa oli käytössä sekä irralliset että kartan reunaan painetut rastimääritteet. Kilpailun alkuvaiheessa kävi ilmi, että irrallisissa rastimääritteissä olevat koodit olivat väärät molemmissa WRE-sarjoissa. Tieto tästä saatiin lähtöpaikalle ja kilpailijoille noin 20 minuuttia ensimmäisen lähdön jälkeen. Molemmissa sarjoissa oli matkaan ehtinyt lähteä n. 20 kilpailijaa. Tästä eteenpäin lähteneet tiesivät, että oikeat rastikoodit ovat vain kartassa.

Koska kyseessä on IOF:n WRE-kilpailu, kyseisiin sarjoihin sovelletaan IOF:n WRE-sääntöjä (https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/: IOF Rules 2023 v1.21 WRE).

Tuomarineuvosto katsoo, että alkupäässä lähteneet ovat kärsineet virheestä ja kilpailu ei ollut heidän osaltaan tasapuolinen. Tuomarineuvosto katsoo sarjoja kokonaisuuksina. Suurin osa kilpailijoista sai tasapuolisen kilpailun.

Sääntöjen kohdassa 19.13 käsitellään kilpailun aikana ilmenneitä teknisiä ongelmia, esimerkiksi viallinen leimasin, väärä rastin sijainti tai suljettu kulkureitti. Järjestäjän tulee tehdä kaikkensa korjatakseen ilmenneen ongelman mahdollisimman nopeasti. Näin tapahtuikin. Kilpailun päätyttyä tulee arvioida ongelman vaikutuksia tulosten oikeudenmukaisuuteen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka voivat sisältää myös tulosten mitätöimisen.

Tuomarineuvosto katsoo, että vaikka kilpailussa tapahtui virhe, sen vaikutus tulosluetteloon ei ole niin merkittävä, että molempien sarjojen tulosluettelo olisi mitätöitävä. Tuomarineuvoston päätös on yksimielinen.

Tuomarineuvoston kokouksen aikana saapui myös miesten sarjaa M21E koskeva, samansisältöinen, rikkomusilmoitus. Ilmoituksen jättänyttä tiedotettiin tuomarineuvoston päätöksestä ja todettiin, että tehty päätös kattaa myös M21E-sarjan.

Tampere 27.6.2023

Tuomarineuvoston jäsenet
Kari Sane (HS), pj.

Tommi Granholm (EE)

Susanna Rokka (LHR)

————————————————————————————————————————

 

JURY DECISION
In FIN5 WRE-sprint -competition jury received a protest against the organizer´s decision of not
voiding the W21E class results due to a complaint raised.

Competitors (SN, AH, EA) raising the protest had an opinion that about 20 first runnerst suffered of
the mistake of the organizer so much that the results should be voided.

WRE-competition Event Adviser Juha Miettinen and competition director Erkki Jaatinen instroduced
the the matter to the Jury.

W21E-class had 48 runners and M21E-class 77 runners registered.

Competition had both loose paper strip control descriptions and also descriptions printed to the
map. In the beginning of the race it was realized that the loose descriptions had wrong control
point code numbers in both WRE classes. Information of this situation was given to start abt 20
minutes after first start. In both classes about 20 runners suffered of the situation. The rest of
the runners were aware of the fact that only the map has right codes.

Since the competition was IOF WRE-competition, rules followed were IOF WRE-rules
(https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/: IOF Rules 2023 v1.21 WRE).

Jury´s opinion was that early starters did suffer of the mistake and competition was not fair to
them. The Jury views the classes as a whole. Most of the competitors had a fair competition.
Rules section 19.13 handles technical issues raised during a competition, like faulty puching
device, wrong control point location or closed route. The organizer has to do it´s best to fix the
problem as soon as possible. This is what happened. After the competition the effect of the problem
to the fairness of the results has to be evaluated and needed actions need to be taken, actions may
even be to void the results.

The Jury´s opinion is that even there was a mistake in the competition, the effect of the mistake is
not that important that the the results of both the classes should be voided. The decision was
unanimous.

During the Jury meeting also a complaint of an equal content covering M21E class was received.
Person handing the complaint was informed of the Jury decision and stated that the decision done
also covers M21E class.

Tampere 27.6.2023

Kari Sane (HS), chairman

Tommi Granholm (EE), member

Susanna Rokka (LHR), member