WRE-sarjoissa H21E/M21E ja D21E/W21E sprintissä on käytössä emiTag-leimaus.

Jokaiselle kilpailijalle on varattu järjestäjien puolesta emiTag-kilpailukortti, joka noudetaan infosta ennen karanteeniin siirtymistä. Kilpailijan on lisäksi sallittua kantaa mukanaan kahta emiTag-korttia (SSL:n lajisäännöt 11.511). Leimantarkastuksessa leimat luetaan ensin lähtöluetteloon merkitystä kortista ja tarvittaessa varakortista. Varakorttina voi käyttää myös omaa emiTag-korttia.

Järjestäjillä on varattuna rajattu määrä kilpailukortteja vuokrattavaksi kilpailijoille, jotka haluavat käyttää kahta korttia suorituksen aikana. Vuokrauksen hinta on 8 €. Palauttamattomasta emiTag-kortista valitamme 100 €.

WRE classes H21E/M21E and D21E/W21E are using emiTag punching in sprint.

Organizer have emiTag to every athlete. Those are available from Info before athlete goes to quarantine. It is allowed to use two EmiTags in same hand (SSL rules 11.511). At finish emiTag listed in start list is read first. If needed backup emiTag is read. Athlete can use own emiTag as backup.

Organizer have limited number of emiTags for rent, who want to use two emiTags.
Price to rent emiTag is 8 €. Organizer will charge 100 € for emiTags that are not returned.